2021

Покана за ОСА 22.11.2021 г.

Материали по т. 1

Материали по т. 2

Пълномощно

Правила за гласуване

Протокол на Съвета на директорите

Протокол от ОСА

Протокол на мандатната комисия

Списък на акционерите