Портфолио

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за инвестиране в недвижими имоти. Акциите му се търгуват на Българска фондова борса от 2006 г. (FPP). Активите в портфолиото на дружеството са носители на множество национални и междунарони награди. Управлението на имотите е възложено на ФеърПлей Интернешънъл АД и дружества от неговата група.

Бизнес сгради

Хотели

Ваканционни комплекси

Инвестиционни имоти