Сапарева баня

Поземлените имоти на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ в община Сапарева баня, местност Коинчица са с обща площ от 46 917 кв.м., като са с различен градоустройствен статут на мащабно застрояване. Имотите могат да бъдат свързани към съществуващата канализационна мрежа. Сапарева баня се намира на 75 км югозападно от София и на 56 км от областния център Кюстендил. В близост до община Сапарева баня минава международен път Е79. Градът е известен с горещите си минерални извори, като тук се намира единственият в континентална Европа гейзер фонтан. Природните богатства, местоположението и климатът на общината са предпоставка за развитие на балнолечение, екологичен и селски туризъм.