Мисия, визия, ценности

Нашата мисия е остава непроменена във времето. Тя определя целите ни като компания и е стандартът, по който оценяваме своите действия и решения:

  • портфолио съставено от високодоходни активи
  • реализиране на текущ доход от експлоатация на недвижими имоти
  • нарастване стойността на инвестициите ни в недвижими имоти
  • дивиденти и висока пазарна капитализация

Ние се стремим ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP) да е водеща компания в сектора на недвижими имоти и да постигаме устойчив и качествен растеж. Затова работим ангажирано и инвестираме в:

Портфолиото – За да създадем условия за постоянно нарастване на пазарната стойност на активите ни и доход, който да насочим към акционерите си

Партньорите – Поддържаме коректни и открити взаимоотношения с нашите клиенти и контрагенти и заедно създаваме взаимна добавена стойност

Околната среда – Отговорни сме към света, в който живеем и помагаме за опазването му

Доверието – Открити и последователни сме в инвестиционните си намерения и влагаме много усилия за изпълнение на решенията на нашите акционери

Успехът –   За да сме ефективна, модерна и конкурентна организация, лидер в своя сектор

Нашите ценности са това, което ни мотивира и ни помага да постигаме целите си:

  • Да бъдем истински и почтени
  • Да се фокусираме върху изграждането на стойност
  • Да реагираме бързо на промените
  • Да работим ефективно и като едно цяло
  • Да променяме средата към по-добро