Корпоративен календар

2024

30.01.2024 – Оповестяване на индивидуалния отчет за Q4 2023 г.

01.04.2024 – Оповестяване на одитирания индивидуален ГФО за 2023 г.

30.04.2024 – Оповестяване на индивидуалния отчет за Q1 2024 г.

30.06.2024 – Краен срок за провеждане редовно годишно ОСА за 2024 г.

30.07.2024 – Оповестяване на индивидуалния отчет за Q2 2024 г.

30.10.2024 – Оповестяване на индивидуалния отчет за Q3 2024 г.