Корпоративен календар

Януари 2023

30.01.2023 – Оповестяване на индивидуалния отчет за ІV-то тримесечие на 2022г.

Март 2023

31.03.2023 – Оповестяване на одитирания индивидуален ГФО за 2022 г.

02.05.2023 – Оповестяване на индивидуалния отчет за І-во тримесечие на 2023г.

Юни 2023

30.36.2023 – Краен срок за провеждане редовно годишно ОСА за 2023 г.

Юли 2023

31.07.2023 – Оповестяване на индивидуалния финансов отчет на дружеството за шестмесечието  на 2023 г.

Октомври 2023

30.10.2023 – Оповестяване на индивидуалния отчет за III-то тримесечие на 2023г.