На 02.11.2023 г. „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ в съответствие с овластяване от 01.11.2023 г. на Съвета на директорите съгласно чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК сключи договор с „Феърплей Секюрити“ ЕООД за охрана на обект „Сграда със смесено предназначение и подземни гаражи“ с адрес гр. София, район Оборище, бул. „Янко Сакъзов“ 7.