Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

Постъпили са уведомления за промяна в притежавано участие в емисия варанти с ISIN BG9200002228, издадена от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, както следва: – Участието на Катерина Захариева е намаляло от 10,01% на 0%; – Участието на Феърплей Интернешънъл АД се е увеличило от 28,04% на 39,96%.

Грубият строеж на FPI City Tower е завършен

Уважаеми дами и господа, уведомяваме Ви, че грубият строеж на най-новият проект в портфолиото на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ – FPI City Tower, е завършен. Проектът ще отговори на търсенето на премиум офис площи в идеалния център на София, а адресът му е бул. „Янко Сакъзов“ 7 до паметника на Васил Левски. Планира се сградата да … още

На 02.11.2023 г. „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ в съответствие с овластяване от 01.11.2023 г. на Съвета на директорите съгласно чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК сключи договор с „Феърплей Секюрити“ ЕООД за охрана на обект „Сграда със смесено предназначение и подземни гаражи“ с адрес гр. София, район Оборище, бул. „Янко Сакъзов“ 7. 

Сключен е договор за отдаване под наем на СПА Ризорт Св. Иван Рилски, гр. Банско

На 29.09.2023 г. в съответствие с овластяване по т. 12 от редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 06.06.2023 г., „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ сключи договор за отдаване под наем на СПА Ризорт Св. Иван Рилски, гр. Банско. Със сключения средносрочен договор за наем се гарантира, както безпроблемното функциониране на туристическия обект през … още