Започна търговията с правата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. Дружеството удвоява капитала си до 50,7 млн. лева.

София, 17 август 2006 г. От днес, 17 август, на БФБ – София,  започва търговията с правата от новото увеличение на капитала до 50,7 млн. лв. на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (FPP). За увеличението на капитала са издадени нови 25,35 млн. права и толкова броя акции с номинална и емисионна стойност 1 лев за брой. Срещу … още

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ привлече 4 млн. евро чрез корпоративни облигации. Мениджър на емисията е ТиБиАй Инвест

София, 14 август, 2006 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (FPP) набра 4 млн. евро чрез облигационен заем. Още в първия ден девет пенсионни фонда, една пенсионно-осигурителна компания, една търговска банка и един инвестиционен посредник записаха емисията. Облигациите са обезпечени с ипотека и застраховка “Финансов риск”. Мениджър по сделката е инвестиционен посредник „Ти Би Ай Инвест” ЕАД. Емисията … още

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ пуска облигации за 4 млн. евро

Парите ще се използват за построяването на хотел „Св.Иван Рилски” в Банско София, 4 август  2006 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (FPP) ще емитира облигации на обща стойност 4 млн. евро, реши на 3-и август Съветът на директорите на дружеството. Книжата са с падеж 5 години, с шестмесечен купон и лихва юрибор плюс 4 пункта. Емисията … още

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договор за кредит 3 млн. евро

Дружеството ще използва парите за строителството на апартаменти във ваканционното селище “Санта Марина” край Созопол. София, 21 юни 2006 г. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ  /FPP, R3FPP/  сключи на 20 юни договор за банков кредит със “Стопанска и инвестиционна банка”. Заемът е инвестиционен със срок на погасяване 2 години и шестмесечен гратисен период, а като обезпечение ще … още

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ увеличава имотите си на морето

Дружеството придоби още 3 000 кв.м апартаменти във ваканционното селище “Санта Марина” край Созопол. София, 19 юни 2006 г. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ  /FPP, R3FPP/  подписа на 16 юни договор за придобиване и право на строеж на още 3 138 кв.м апартаменти и ателиета във ваканционното селище “Санта Марина” край Созопол. Стойността на тази инвестиция към … още

ФеърПлей Пропъртис започва изпълнението на инвестиционна програма за 100 млн. лв.

Промени в устава на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, с които се намалява максималния размер на разходите за управление от 15% на 6.5%, бяха приети от Годишното общо събрание на акционерите, което се проведе на 20 март 2007 г. Акционерите одобриха и приеха доклада на Съвета на директорите, за дейността му през 2006 г., годишния финансов отчет … още