ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договор за строителство на жилищна сграда в с. Черноморец

В изпълнение на своята инвестиционна програма на 26.11.2007 год. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договор за строителство на жилищна сграда в с. Черноморец. Стойността на договора е 5 672 400 лв