Протокол от Общо събрание на притежателите на варанти, издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, проведено на 10.06.2021 г.

ПРОТОКОЛЪТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 10.06.2021 Г. В Х-Л "КРИСТЪЛ ПАЛАС", ГР. СОФИЯ, УЛ. "ШИПКА" 14,