Уведомление за едностранно прекратяване на договор за наем от страна на наемателя на „Св. Иван Рилски – Хотел и Апартамент“ в гр. Банско

Вече уведомихме инвестиционната общност и регулатора, че на 03.04.2020 г. в дружеството беше получено писмо от „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД по повод ефектите на COVID -19 върху дейността им като наемател на „Св. Иван Рилски – Хотел и Апартамент“ в  гр. Банско и искане за преустановяване на плащането на наем от 13 март 2020 г. до края на извънредното положение и нормализиране на обстановката в туристическия бизнес.

На 18.05.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД изпрати ново писмо до „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, с което позовавайки се на разпоредбите на чл. 14, ал.2, във връзка с чл. 14, ал.1 (здравна нестабилност, продължаващ за срок от над 2 месеца) от Договора, сключен между страните, поиска едностранно прекратяване на същия, считано от датата на получаване на писмото.

Ръководството на „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД мотивира своето решение с ефектите върху туристическия бранш и липсата на клиенти за туристическите услуги от въведените с извънредното положение противоепидемични мерки. Впоследствие тези мерки се удължават с действащата до 14 юни 2020 г. извънредна епидемична обстановка, които по своя характер са форсмажорно обстоятелство, което продължава повече от 2 (два) месеца.

Тези обстоятелства поставят „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД в положение на обективна невъзможност да посрещат и обслужват клиенти на хотела, съответно да изпълняват задълженията си към „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в т.ч. и да заплащат наемна цена за неработещ обект. До края на срокът на договора остават 47 дни и съответно извънредната епидемична обстановка обезсмисля неговото продължаване в оставащия период от време при липсата на яснота за ползването на туристическите, ресторантьорски и други съпътстващи услуги в обекта.

Ръководството на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ ще търси алтернатива на предлаганите на нашите клиенти услуги от прекратения договор за наем на „Св. Иван Рилски – Хотел и Апартамент“ в  гр. Банско. При интерес за наемането на  „Св. Иван Рилски – Хотел и Апартамент“ в  гр. Банско, можете да получите информация за възможностите на телефоните на ФПП АДСИЦ и обслужващото дружество  –  02 8199 103 и 02 8199 118