"ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ сключи договори за наем

На 01.08.2019г. "Феърплей Пропъртис" АДСИЦ, сключи следните договори за наем, за които Съвета на директорите получи овластяване във връзка с чл.114А от ЗППЦК на проведеното на 28.06.2019г., Редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА):

  • Договор за наем с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД за търговско-обслужващи сгради, съставляващи Комплекс 1 на ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол на стойност 90 хил. лв., без ДДС годишен наем;
  • Договор за наем с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД за търговско-обслужващи сгради, съставляващи Комплекс 2 на ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол на стойност 72 хил. лв., без ДДС годишен наем;
  • Договор за наем с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД за Обособена търговска част, разположена на I (първо) ниво в търговско-обслужваща сграда – снек бар със застроена площ от 300 кв.м. от Комплекс 4 на ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол на стойност 30 хил. лв., без ДДС годишен наем;
  • Договор за наем с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД за сграда комплексно обществено обслужване с ресторант, магазини, спа, перално и открит басейн в УПИ XXІІ -35082", съставляваща комплекс Марина Плаза  на ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол на стойност 127 хил. лв., без ДДС, годишен наем;
  • Договор за наем с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД за почивна база, гр. Черноморец на стойност 140 хил. лв., без ДДС годишен наем;
  • Договор за наем с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД за самостоятелна сграда  хотел Св. Иван Рилски“, гр. Банско, на стойност 25 хил. лв., без ДДС, месечен наем;

Изброените договори за наем са сключени за срок от една година, съгласно Решение № 9 на РГОС, праведно на 28.06.2019г.