„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ приключи третото тримесечие на 2018г с печалба от 840 хил.лв.

Фондът отчита печалба от 840 хил. лв за трето тримесечие на 2018г, което представлява 300% ръст спрямо финансовият резултат за същия период от предходната година

26 Октомври 2018г.

Ръководството на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ публикува отчетите за трето тримесечие на 2018г от които става ясно, че към края на месец септември 2018г приходите от дейността на дружеството възлизат на 3,739 млн.лв. и отчитат покачване с 49% спрямо същия период на миналата година. Приходите от продажба на продукция са в размер на 1,161 млн. лв. или 31% от приходите от дейността. Другите приходи възлизат на 2 578 хил. лв. и представляват приходи от наем и експлоатация на недвижими имоти, застрахователни обезщетения, отказани резервации и други.

Към края на септември 2018г разходите за дейността на Фонда, на годишна база, нарастват с 15% и възлизат на 2,899  млн. лв. В общата стойност на разходите по икономически елементи (2,762 млн. лв.) основен дял от 57% заемат разходите за външни услуги възлизащи на 1,589 млн.лв. както и балансовата стойност на продадените активи – 25% или 0,689 млн. лв. Дружеството отчита намаление на финансовите разходи на годишна база с 54%, което се дължи основно на намаление на разходите за лихви. Към края на третото тримесечие на 2018г разходите на дружеството за лихви възлизат на 124 хил. лв. или намаляват с 54% спрямо значението им в края на същия период на миналата година.

Счетоводният резултат на Фонда за имоти за третото тримесечие на 2018г е печалба в размер на  840 хил. лв.

В началото на четвъртото тримесечие, на 05.10.2018г, Сграда 3 и Сграда 4 от проекта на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в „Малинова долина“  (т.нар. Комплекс 2) получиха Удостоверение за въвеждане в експлоатация.
  ***

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 24,7 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (9 пенсионни, 14 договорни фонда, 1 инвестиционно дружество) и 286 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.

Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

               Проектите на дружеството са отличени с множество награди:

  • Ваканционно селище „Санта Марина” е първият български носител на престижната световна награда FIABCI Prix d’Excellеnce Golden Winner, ., категория „ Курорти”,май 2014 г.;
  • Ваканционно селище “Санта Марина” е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D’Excellеnce Awards, април 2013 г.

  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е удостоено с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).

  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.

  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.

  • Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”;

  • Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.

  • Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.


  За повече информация:
Милена Захариева – Силаги, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 103; e-mail: 
office@fpp.bg