Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с дивидент за 2017г.

29 Март 2018г.

Одитираният финансов отчет на Дружеството отчита финансов резултат за разпределение в размер на 114 хил. лв.

     Съгласно одитирания финансов отчет към 31.12.2017г., приходите от дейността на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ възлизат на 14,2 млн. лв. и бележат ръст от 68% спрямо същия период на миналата година. Увеличението им се дължи основно на нарастването на броя на отчетените продажби на апартаменти, в следствие развитието на проекта на Дружеството в Малинова долина, София.
   Към края на декември 2017 г. разходите за дейността на Фонда на годишна база нарастват с 48% и възлизат на 12,199  млн. лв. В общата стойност на разходите по икономически елементи основен дял (22%) заемат разходите за външни услуги (2, 758 млн. лв.) и балансовата стойност на продадените активи (апартаменти) – 71% (8,708 млн. лв.). Разходите за лихви към края на 2017 г. са 346 хил. лв. и бележат спад от 29 % спрямо 2016г.
   Счетоводният резултат на Фонда за финансовата 2017 г. е загуба в размер на  419 хил. лв.
   Съгласно одитирания годишен отчет към 31.12.2017 г. финансовият резултат за разпределение е в размер на 114 хил. лв.

***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД. Oстаналите акционери са институционални инвеститори (8 пенсионни и 14 договорни фонда) и над 260 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.

Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:
 „Инвеститор на Годината” в сектор „Туризъм“ 2013 г. за инвестицията на дружеството във ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол;
 Призьор в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”;
 „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;
 „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България.

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:
 Ваканционно селище „Санта Марина” е първият български носител на престижната световна награда FIABCI Prix d’Excellеnce Golden Winner, ., категория „ Курорти”,май 2014 г.;
 Ваканционно селище “Санта Марина” е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D’Excellеnce Awards, април 2013 г.
 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е удостоено с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).
 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.
 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.
 Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”;
 Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.
 Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.

–––––––––––––––––––––––-
За повече информация:
Милена Захариева – Силаги, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 103; e-mail: office@fpp.bg