Общото събрание на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ взе решение за издаване на варанти

Целта на емисията варанти е да бъде осигурена възможност за бързо и ефективно финансиране на бъдещите проекти на Дружеството
София, 18 август 2016 г.

    На проведеното на 18 август 2016г. Извънредно общо на акционерите на Дружеството бе взето решение „Феърплей Пропъртис” АДСИЦ да издаде при условията на първично публично предлагане емисия безналични, свободно прехвърляеми ценни книжа – варанти. Размерът на емисията да бъде до 232 017 800 (двеста тридесет и два милиона седемнадесет хиляди и осемстотин) бр. варанти с номинална и емисионна стойност от 0,001 (една десета от стотинката) лв. всеки един. Всеки варант ще дава правото на своя притежател в срока на емисията да запише 1 (една) обикновена акция от капитала на дружеството от същия клас като издадените досега с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев.
   Целта на настоящата емисия варанти е да бъде осигурена възможност за бързо и ефективно финансиране на бъдещите проекти на Дружеството. Увеличаването на акционерния капитал посредством упражняване на варанти ще съкрати съществено срока от вземане на решение за нуждата от допълнително акционерно финансиране от ръководството на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ до осигуряването на тези средства от капиталовия пазар в следващия 5 годишен период. Междувременно варантите, като деривативен инструмент, ще повишат атрактивността на емитента посредством вторичната им търговия по цена, която ще се формира от премията над тяхната цената на упражняване и записване на нови акции.
През следващия 5 годишен период дружеството ще инвестира приоритетно в следните 3 направления:
• Развитие и продажба на жилищни проекти в гр. София;
• Придобиване на офис сгради и други търговски имоти с цел тяхното отдаване под наем;
• Развитие и продажба на ваканционни апартаменти във ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол – след влизането в сила на Общия устройствен план на община Созопол през юли 2016г. пред дружеството не съществуват пречки за продължаването на развитието на следващия етап от ваканционно селище Санта Марина.
    Стратегията на ръководството на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е дружеството постепенно да инвестира печалбата от продажба на имоти заедно с постъпленията от набиране на нов капитал чрез упражняването на варантите в нови инвестиционни имоти и отдаването им под наем. По този начин дружеството че се превърне в класически Real Estate Investment Trust ориентиран към постигане на дивидентна доходност за акционерите подобна на пазарната доходност от инвестиции в офис сгради или алтернативни търговски имоти. Наличието на предприемачески проекти като развитието на жилищни комплекси междувременно ще осигури допълнително нарастване на доходността на акционерите, като по този начин в комбинация с разумен финансов лост се цели постигане на възвращаемост по-висока от средната за съответния пазар. В случай, че в бъдеще законът допуска инвестиции в имоти от АДСИЦ извън пределите на страната, дружеството ще търси допълнителна диверсификация чрез инвестиции в източна и централна Европа.

***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 56 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 15 договорни фонда, 1 инвестиционно дружество) и над 290 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.
Към края на декември 2015 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 10 проекта от различни пазарни сегменти. Общата РЗП е 368 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към края на 2015 г. са в размер на 209 млн. лв.

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:

 – Ваканционно селище „Санта Марина” е първият български носител на престижната световна награда FIABCI Prix d’Excellеnce Golden Winner, категория „ Курорти”, май 2014 г.
 – Ваканционно селище “Санта Марина” е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D’Excellеnce Awards, април 2013 г.

 – Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е удостоено с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).

 – Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.

 – Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.

 – Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”;

 – Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.

 – Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.

Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

 – „Инвеститор на Годината” в сектор „Туризъм“ 2013 г. за инвестицията на дружеството във ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол;

 – Призьор в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”;

 – „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;