„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ успешно приключи рефинансирането на двете си облигационни емисии

08 Декември 2015 г.


   Ръководството на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (ФПП) съобщава, че рефинансирането на двете облигационни емисии на дружеството приключи успешно. Рефинансирането е извършено с инвестиционен кредит в размер от EUR 3 750 000 отпуснат от „Уникредит Булбанк“ АД. Срокът на кредита е до края на 2020г. като в случай, че ФПП редовно погасява задълженията си и не е допуснало друго неизпълнение по него, погасяването на главницата може да бъде предоговорено с удължаване на погасяването с нови 5 (пет) години. Лихвата по кредита е 3-месечен SOFIBOR плюс надбавка от 3% и годишна комисионна от 0.15%.
   Вследствие на рефинансирането ФПП ще плати EUR 298 000 по-малко главници  и EUR 90 000 по-малко лихви през 2016г.


***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 42,9 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 16 договорни фонда, 1 инвестиционно дружество) и 318 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.


Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:



 • „Инвеститор на Годината” в сектор „Туризъм“ 2013 г. за инвестицията на дружеството във ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол;
 • Призьор в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”;
 • „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;
 • „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:



 • Ваканционно селище „Санта Марина” е първият български носител на престижната световна награда FIABCI Prix d’Excellеnce Golden Winner, ., категория „ Курорти”, май 2014 г.;
 • Ваканционно селище “Санта Марина” е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D’Excellеnce Awards, април 2013 г.
 • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е удостоено с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).
 • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.
 • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.
 • Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”;
 • Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.
 • Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.

–––––––––––––––––––––––-
За повече информация:
Миглена Димитрова, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 103; e-mail: m.dimitrova@fpp.bg