Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ взе решение капиталът на дружеството да бъде увеличен до 33 495 222 лв.

3 Декември 2015 г.
   На основание чл. 194, ал. 1, чл. 196, ал. 1 и 2 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и чл. 27, ал. 1 и 2 от Устава на дружеството Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ взе решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 27 912 685 лв., разпределен в 27 912 685 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, на до 33 495 222 лв., чрез издаване на нови до 5 582 537 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1,00 лева за акция. Ако до изтичане на сроковете за записване на новите акции, те не бъдат записани изцяло, съответно не бъдат направени определените вноски, капиталът ще бъде увеличен в размер, съответстващ на записаните акции, но само в случай, че техният общ брой е не по-малък от 1 700 000 броя акции от новата емисия.
   В случай че бъде записан минималният брой акции (1 700 000 бр. акции), при който предлагането се счита за успешно, „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ планира да използва привлечените средства единствено за погасяване на текущите задължения на Дружеството.
   В случай че бъде записан максималният брой акции (5 582 537 бр. акции), „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ планира да използва привлечените средства за финансиране изграждането на втори жилищен комплекс до НСА в гр. София, район „Студентски”, кв. „Малинова долина” и за погасяване на текущи задължения на Дружеството.***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 42,9 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 16 договорни фонда, 1 инвестиционно дружество) и 318 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.


Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:
 • „Инвеститор на Годината” в сектор „Туризъм“ 2013 г. за инвестицията на дружеството във ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол;


 • Призьор в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”;


 • „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;


 • „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България.

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:
 • Ваканционно селище „Санта Марина” е първият български носител на престижната световна награда FIABCI Prix d’Excellеnce Golden Winner, ., категория „ Курорти”,май 2014 г.;


 • Ваканционно селище “Санта Марина” е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D’Excellеnce Awards, април 2013 г.


 • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е удостоено с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).


 • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.


 • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.


 • Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”;


 • Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.


 • Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.

–––––––––––––––––––––––-
За повече информация:
Миглена Димитрова, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 103; e-mail: m.dimitrova@fpp.bg