„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ намали размера на основния си капитал до 27,9 млн. лева


Намалението се извърши посредством редуциране на номиналната стойност на акциите 
от 2 лева на 1 левСофия, 6 януари 2015 г.


   На 22 декември, 2014 г., Търговският регистър при Агенция по вписванията вписа намаляване на номиналната стойност на емитираните от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ акции от 2.00 (два) лева на 1.00 (един) лев при запазване броя на издадените от Дружеството акции на 27 912 685 броя. Вписано бе и съответно намаление на размера на основния капитал на дружеството от 55 825 370 лв. на 27 912 685 лв., съгласно взето от акционерите решение на проведеното на 8 септември 2014 г. Извънредно общо събрание
   „С намаляването на основния капитал на дружеството за сметка на натрупаната до момента загуба от преоценки на имоти, приключи втората стъпка от осъществяването на стратегията на ръководството на дружеството за осигуряване на дългосрочна възможност за разпределянето на всяка бъдеща печалба като дивидент на акционерите. Първата стъпка от тази стратегия – решението за обратен сплит, бе гласувана от акционерите на Редовното общо събрание в края на юни миналата година. Корекцията в основния капитал не се отразява на собствения капитал на дружеството, който остава непроменен. Като допълнителен ефект от преобразуването на капитала и бройките акции, счетоводната стойност на 1 акция с номинална стойност от 1 лв. се увеличава двойно спрямо тази стойност преди старта на цитираните две стъпки по-горе.”- отбеляза изпълнителният директор на дружеството Маню Моравенов.
***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 56 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 15 договорни фонда, 1 инвестиционно дружество) и 400 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.
Към края на декември 2014 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 10 проекта от различни пазарни сегменти. Общата РЗП е 369 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към края на 2014 г. са в размер на 202 млн. лв.


Проектите на дружеството са отличени с множество награди:


 Ваканционно селище „Санта Марина” е първият български носител на престижната световна награда FIABCI Prix d’Excellance Golden Winner, май 2014 г.


 Ваканционно селище “Санта Марина” е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D’Excellance Awards, април 2013 г.


 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е удостоено с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).


 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.


 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.


 Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”;


 Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.


 Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.


Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:
  •  „Инвеститор на Годината” в сектор „Туризъм“ 2013 г. за инвестицията на дружеството във ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол;


  •  Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”;


  •  „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;


  •  „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България.

–––––––––––––––––––––––-
За повече информация:
Снежана Йотинска, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121; e-mail: s.yotinska@fpp.bg