Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха за намаляване размера на капитала

София, 8 септември 2014 г.


   На проведеното днес Извънредно общо събрание, акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха за намаляване размера на капитала на дружеството от 55,825 млн. лв. на 27,913 млн. лв. чрез намаляване на номиналната стойност на емитираните от дружеството акции от 2,00 (два) лв. на 1,00 (един) лев.
   На събранието беше гласувано да се извърши покриване на нетните загуби за периода 2006–2013 г. в размер на 8,6 млн. лв. за сметка на премийните резерви в размер на 6,6 млн. лв. и част от от формираните резерви.
Решението за намаляване на капитала ще бъде представено на Търговския регистър и обявено. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си. В същия срок Търговският регистър ще впише новия размер на капитала и номиналната стойност на акциите на ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.


   „Намалението на основния капитал на дружеството за сметка на натрупаната до момента загуба от преоценки на имоти е втората стъпка за осъществяването на намерението на ръководството на дружеството да осигури дългосрочна възможност за разпределянето на всяка бъдеща печалба като дивидент на акционерите след решението за обратен сплит, гласувано от акционерите на Редовното общо събрание в края на юни тази година ”- допълни  изпълнителният директор на дружеството Маню Моравенов.
***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 56 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 15 договорни фонда, 1 инвестиционно дружество) и над 400 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.
   Към края на юни 2013 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 10 проекта от различни пазарни сегменти. Общата РЗП е 369 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към края на първото полугодие на 2014 г. са в размер на 202 млн. лв.Проектите на дружеството са отличени с множество награди:


 Ваканционно селище „Санта Марина” е първият български носител на престижната световна награда FIABCI Prix d’Excellance Golden Winner, май 2014 г.


 Ваканционно селище “Санта Марина” е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D’Excellance Awards, април 2013 г.


 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е удостоено с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).


 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.


 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.


 Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”;


 Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.


 Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.


Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:


 „Инвеститор на Годината” в сектор „Туризъм“ 2013 г. за инвестицията на дружеството във ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол;


 Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”;


 „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;


  „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България.


–––––––––––––––––––––––-
За повече информация:
Снежана Йотинска, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121; e-mail: s.yotinska@fpp.bg