„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 11.192 млн. лв. приходи от дейността за първо полугодие на 2014 година

• 11,184 млн.лв. нетни приходи от продажби
• 833 хил.лв. загуба от дейността

София, 30 юли 2014 г.

   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключва първото полугодие на 2014 г. с 11,192 млн. лв. приходи от дейността и отрицателен финансов резултат в размер на 833 хил. лв. Нетните приходи от продажби възлизат на 11,184 млн. лв. и отчитат спад от 5% спрямо същия период на миналата година. Приходите от продажби на продукция са в размер на 5,457 млн. лв. или 49% от приходите от дейността. Те включват приходите от отчетените продажби на 33 броя апартаменти (във ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол; ваканционно селище „Св. Иван Рилски”, гр. Банско и „Марина Хил”, гр. Черноморец.) Другите приходи се формират от продажбата, наем и експлоатация на инвестиционни имоти.
   Към 30 юни фондът е сключил 20 нови  договора за продажба на апартаменти. Общата стойност на сключените договори е 3,238 млн. лв. без ДДС.

Брой на сключените договори за продажба и брой на отчетените апартаменти за първо полугодие на 2014 г. и 2013 г.

 Продажби

 H1 2014

 H1 2013

% 

Брой склюени сделки за продажби   

 Брой апартаменти

2044 -55%

 кв.м.

 1 689 3 504 -52%

 Стойност в лв., без ДДС

3 328 201  6 801 563 -52%

 Приходи

 H1 2014

 H1 2013

 %

 Брой отчетени апартаменти   

 Брой апартаменти

 33 57 -42%

 кв.м.

 2 847 4 605 -38%

 Стойност в лв., без ДДС

 5 686 739 10 084 923 -44%

Основни финансови показатели на Дружеството към 30.06.2014 г. и 30.06.2013 г.  (в хил.лв.)

 Показатели в хил.лв.

 H1 2014

 H1 2013

 %

 Нетни приходи от продажба на продукция (апартаменти) 5 687 10 085 -44%
 Приходи от дейността 11 192 11 728 -5%
 Разходи за дейността 12 025 11 009 9%
 Финансов резултат -833 719 -216%
 Разходи за лихви 544 709 -22%
 Финансови разходи 554 709 -22% 
 Нетна стойност на активите (НСА) 53 005 64 906 -18%
 НСА на една акция (в лв.) 0,95 1,16 -18%

   Към края на месец юни 2014 г. дружеството има 27 неприключили договори за продажба, които се очаква да реализират допълнителни приходи от 4,3 млн.лв. до края на 2015 г.
***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 56,36 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 16 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 400 физически и юридически лица, дребни инвеститори.

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:

 Ваканционно селище “Санта Марина” е първият български носител на престижната световна награда World Gold Winner, категория “Курорт”, в конкурса FIABCI World Prix d’Excellеnce Awards, май 2014г.

 Ваканционно селище “Санта Марина” е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D’Excellence Awards, април 2013 г.

 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е удостоено с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).

 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.

 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.

 Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”;

 Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.

 Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.

 

Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

 „Инвеститор на Годината” в сектор „Туризъм“ 2013 г. за инвестицията на дружеството във ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол;

 Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”;

 „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;

 „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България.

–––––––––––––––––––––––-
За повече информация:
Снежана Йотинска, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121; e-mail: s.yotinska@fpp.bg