Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха за увеличаване на номиналната стойност на акциите

Дружеството не разпределя дивидент за 2013 г.


София, 30 юни 2014 г.


   На проведеното на 30 юни 2014 г. Редовно общо събрание, акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от дружеството акции от 1,00 (един) на 2,00 (два) лв. и едновременно намаляване на техния брой при запазване размера на капитала на дружеството на 55,825 млн. лв.
   „Акционерите, чиито брой акции не е четно число, ще получат по една акция от  мажоритарния собственик „ФеърПлей Интернешънъл” така, че да не бъдат ощетени при делението на 2” – коментира изпълнителният директор на дружеството Маню Моравенов.
   На събранието беше гласувано да не се разпределя дивидент за 2013 г., предвид изискването на чл. 247а, ал. 1 от Търговския закон. Бяха одобрени и приети доклада на Съвета на директорите за дейността му през 2013 г., годишния финансов отчет за изтеклата финансова година, одиторския доклад, както и този на директора за връзки с инвеститорите. Съветът на директорите бе освободен от отговорност за дейността му през 2013 г.
   „Решението за „обратен сплит“ е първата стъпка за осъществяването на намерението на ръководството на дружеството да осигури дългосрочна възможност за разпределянето на всяка бъдеща печалба като дивидент на акционерите. Втората стъпка ще бъде предложение до акционерите да се намали основния капитал на дружеството чрез намаляване на номиналната стойност на акциите отново до 1 лв. намалението ще се извърши за сметка на цялата натрупана до момента загуба от преоценки на имоти и преместването на част от основния капитал в допълнителен.” – допълни  изпълнителният директор на дружеството Маню Моравенов.
   Акционерите на фонда одобриха и приеха Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и избраха нов одитор на Дружеството. 
***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 56,5 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 18 договорни фонда, 1 инвестиционно дружество) и над 430 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.
   Към края на декември 2013 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 10 проекта от различни пазарни сегменти. Общата РЗП е 369 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към края на годината са в размер на 202 млн. лв.Проектите на дружеството са отличени с множество награди: Ваканционно селище „Санта Марина” е първият български носител на престижната световна награда FIABCI Prix d’Excellance Golden Winner, май 2014 г.


 Ваканционно селище “Санта Марина” е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D’Excellance Awards, април 2013 г.


 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е удостоено с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).


 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.


 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.


 Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”;


 Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.


 Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.


Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:


 „Инвеститор на Годината” в сектор „Туризъм“ 2013 г. за инвестицията на дружеството във ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол;


 Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”;


 „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;


  „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България.


–––––––––––––––––––––––-
За повече информация:
Снежана Йотинска, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121; e-mail: s.yotinska@fpp.bg