„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ публикува финансов отчет за първо тримесечие на 2014 г.

 • 76 хил.лв. печалба от дейността
• 2,967 млн.лв. нетни приходи от продажбиСофия, 30 април  2014 г.


   „ФеърПлей Пропъртис” (FPP 6F3) приключва първо тримесечие на 2014 г. с положителен финансов резултат в размер на 76 хил. лв. 
   Съгласно отчета за всеобхватния доход приходите от дейността на компанията възлизат на 2,967 млн. лв. и намаляват с  38% спрямо размера им в края на същия период на миналата година. Те се формират от отчетените продажби на 12 апартамента в комплексите „Санта Марина”, гр. Созопол, „Св. Иван Рилски”, гр. Банско и „Марина Хил”, гр. Черноморец.
    С 68% намалява броя на сключените нови договори за продажба на апартаменти през първо тримесечие на 2014 г. спрямо същия период на миналата година.  Сключените от фонда  нови  договори са на стойност 1,3 млн. лв. без ДДС, а общата РЗП  – 778 кв.м.
   През месец февруари, т.г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ бе отличен като „Инвеститор на Годината” в сектор „Туризъм“ 2013 г. за инвестицията си във ваканционно селище „Санта Марина”.Брой на сключените договори за продажба и брой на отчетените апартаменти за първо тримесечие на 2014 г. и 2013 г.


 Продажби Q1 2014 Q1 2013 %
 Брой сключени сделки за продажби   

 Брой апартаменти

 9 28 -68%

 кв.м.

 778 2 395 -68%

 Стойност в лв., без ДДС

 1 262 975 4 641 838 -73%
 Приходи Q1 2014 Q1 2013 %
 Брой отчетени апартаменти   

 Брой апартаменти

 12 24 -50%

 кв.м.

 1 000 1 840 -46%

 Стойност в лв., без ДДС

 1 981 745 3 808 650 -48%Основни финансови показатели на Дружеството
към 31.03.2014 г. и 31.03.2013 г.  (в хил.лв.)
 Показатели в хил.лв. Q1 2014 Q1 2013 %
 Нетни приходи от продажби на продукция (апартаменти) 1 982 3 809 -48%
 Приходи от дейността 2 967 4 761 -38%
 Разходи за дейността 2 891 4 668 -38%
 Финансови разходи 287 357 -20%
 Финансов резултат 76 93 -18%
 Нетна стойност на активите (НСА) 53 914 66 066 -18%
 НСА на една акция 0,97 1,18 -18%   Към края на месец март 2014 г. дружеството има 36 неприключили договори за продажба, които се очаква да реализират допълнителни приходи от 6,04 млн.лв. до края на 2015 г.
***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 56,5 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 18 договорни фонда, 1 инвестиционно дружество) и над 430 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.
   Към края на декември 2013 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 10 проекта от различни пазарни сегменти. Общата РЗП е 369 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към края на годината са в размер на 202 млн. лв.Проектите на дружеството са отличени с множество награди: Ваканционно селище “Санта Марина” е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D’Excellence Awards, април 2013 г.


 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е удостоено с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).


 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.


 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.


 Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”; Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.


 Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.


 


„Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:


 „Инвеститор на Годината” в сектор „Туризъм“ 2013 г. за инвестицията на дружеството във ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол;


 Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”;


 „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;


 „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България.


 


–––––––––––––––––––––––-
За повече информация:
Снежана Йотинска, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121; e-mail: s.yotinska@fpp.bg