„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ публикува одитиран финансов отчет за 2013 година

•    218  хил.лв. финансов резултат за разпределение;
•    20,795 млн.лв. приходи от дейността;
• – 10,349 млн. лв. финансов резултат за счетоводни цели.


София, 31 март  2014 г.
 


   „ФеърПлей Пропъртис” (FPP 6F3) отчита 218 хил. лв. финансов резултат, подлежащ за разпределение на дивиденти за финансовата 2013 г.
   Съгласно отчета за всеобхватния доход на дружеството нетните приходи от продажби на продукция (имоти) за годината са 17,65 млн. лева. Те се формират от приключване на договори за продажбата на 102 апартамента в комплексите „Санта Марина”, гр.Созопол, „Св. Иван Рилски”, гр.Банско и Марина Хил”, гр. Черноморец.
   Счетоводният резултат на фонда за 2013 г. е загуба в размер на 10,349 млн.лв. „Тази счетоводна загуба е реализирана в резултат на преминаването на част от преоценените имоти на дружеството в групата на инвестиционните имоти, за които годишната пазарна преоценка се отразява директно в Отчета за доходите и в Баланса“ – коментира изпълнителният директор на дружеството Маню Моравенов.

 Показатели в хил.лв. Към 31.12.2013г. Към 31.12.2012г. %
 Нетни приходи от продажба на продукция (апартаменти) 17 653 25 647 -31%
 Приходи от дейността 20 795 28 404 -27%
 Разходи за дейността 31 144 28 940 8%
 Финансов резултат за счетоводни цели(10 349)  (536) 1 831%
 Финансов резултат за разпределение 218 1 905 -89%
 Финансови разходи в т.ч.: 11 810 3 834 208%
 – Финансови разходи от преоценки на инвестиционни имоти 10 484 2 325 351%
 Нетна стойност на активите (НСА) 53 838 65 973 -18%
 НСА на една акция в лв. 0,96 1,18 -19%

 


 Сключени договори за продажба 2013г.2012г.  %
 Брой сключени договори за продажби   

 Брой апартаменти

 102 151 -27%

 Кв.м.

 6 564 8 878 -26%

 Стойност в лв., без ДДС

 12 691 725 18 512 174-31% 
 Приходи 2013г. 2012г. %
 Брой отчетени апартаменти   

 Брой апартаменти

 102 151 -32%

 Кв.м.

 8 020 11 790 -32%

 Стойност в лв., без ДДС

 17 653 531 25 647 182 -31%


   Към края на 2013 г. дружеството има 39 нефинализирани договори за продажба, които се очаква да реализират допълнителни приходи от 6,530 млн.лв. до края на 2014 г. и 236 хил. лв. през 2015 г.
***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 56,5 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 18 договорни фонда, 1 инвестиционно дружество) и над 430 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.
   Към края на декември 2013 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 10 проекта от различни пазарни сегменти. Общата РЗП е 369 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към края на годината са в размер на 202 млн. лв.Проектите на дружеството са отличени с множество награди: • Ваканционно селище “Санта Марина” е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D’Excellence Awards, април 2013 г.
 • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е удостоено с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).
 • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.
 • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.
 • Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”;
 • Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.
 • Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.

Компанията е носител на редица престижни награди, сред които: • „Инвеститор на Годината” в сектор „Туризъм“ 2013 г. за инвестицията на дружеството във ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол;
 • Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”;
 • „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;
 • „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България.

–––––––––––––––––––––––-
За повече информация:
Снежана Йотинска, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121; e-mail: s.yotinska@fpp.bg