„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключва деветмесечието на 2013 г. с финансов резултат за разпределение в размер на 852 хил. лв.

• 852 хил. лв. финансов резултат за разпределение
• 774 хил.лв. печалба от дейността
• 14,7 млн.лв. нетни приходи от продажби

София, 30 октомври 2013 г.

   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключва деветмесечието на 2013 г. с положителен финансов резултат в размер на 774 хил. лв. Приходите от дейността на компанията възлизат на 16,8 млн. лв. и бележат спад от 27 % спрямо размера им в края на същия период на миналата година. От тях 87% или 14,7 млн. лв. се формират от отчетените продажби на 82 апартамента в комплексите „Санта Марина”, гр. Созопол, „Св. Иван Рилски”, гр.Банско и „Марина Хил”, гр. Черноморец.      

   Другите приходи на дружеството се формират от  приходи от наем и експлоатация на инвестиционни имоти.
   За деветмесечието на 2013 г. фондът е сключил  нови  договори за продажба на 69 апартамента с обща РЗП 5 682 кв.м. и стойност 11,2 млн. лв. без ДДС.

Брой на сключените договори за продажба и брой на отчетените апартаменти към 30.09.2013 г. и към 30.09.2012 г.

 Продажби към 30.09.2013г. към 30.09.2012г. %
 Брой сключени договори за продажби   

 Брой апартаменти

 69 94 -27%

 кв.м.

 5 682 7 643 -26%

 Стойност в лв., без ДДС

 11 209 190 16 188 322 -31%
 Приходи към 30.09.2013г. към 30.09.2012г. %
 Брой отчетени апартаменти   

 Брой апартаменти

 82 122 -33%

 кв.м.

 6 874 9 531 -29%

 Стойност в лв., без ДДС

 14 671 135 20 855 671 -30%

Основни финансови показатели на Дружеството
към 30.09.2013 г. и 30.09.2012 г.  (в хил.лв.)

 Показатели в хил.лв. към 30.09.2013г. към 30.09.2012г. %
 Нетни приходи от продажба на продукция (апартаменти) 14 671 20 856-30% 
 Приходи от дейността 16 792 22 914 -27%
 Разходи за дейността 16 018 20 571 -22%
 Финансов резултат 774 2 343 -67%
 Разходи за лихви 1 016 1 175 -13%
 Финансови разходи 1 044 1 263 -17%
 Нетна стойност на активите (НСА) 64 961 68 852 -6%
 НСА на една акция в лв. 1,166 1,233 -6%

    Към края на месец септември 2013 г. дружеството има 48 неприключили договори за продажба, които се очаква да реализират допълнителни приходи от 8,3 млн.лв. до края на 2015 г.

***

   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 57,3 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 21 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 400 физически и юридически лица, дребни инвеститори.
Проектите на дружеството са отличени с множество награди:

  • Ваканционно селище “Санта Марина” е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D’Excellence Awards, април 2013 г.
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е удостоено с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.
  • Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.
  • Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.
  • Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”.

   Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

  • „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;
  • „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;
  • Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.

–––––––––––––––––––––––-
За повече информация:
Снежана Йотинска, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121; e-mail: s.yotinska@fpp.bg