„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 719 хил. лв. печалба за първо полугодие на 2013 година

• 719 хил.лв. печалба от дейността
• 743 хил. лв. финансов резултат за разпределение

София, 30 юли 2013 г.

   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключва първото полугодие на 2013 г. с положителен финансов резултат в размер на 719 хил. лв., което представлява 21% спад спрямо същия период на миналата година. Нетните приходи от продажби възлизат на 11,714 млн. лв. и отчитат спад от 18%. Приходите от продажби на продукция са в размер на 10,085 млн. лв. или 86% от приходите от дейността. Те включват приходите от отчетените продажби на 57 броя апартаменти (във ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол; ваканционно селище „Св. Иван Рилски”, гр. Банско и „Марина Хил”, гр. Черноморец.) Другите приходи се формират от  приходи от наем и експлоатация на инвестиционни имоти.
Към 30 юни фондът е сключил 44 нови  договора за продажба на апартаменти. Общата стойност на сключените договори е 6,802 млн. лв. без ДДС.

Брой на сключените договори за продажба и брой на отчетените апартаменти за първо полугодие на 2013 г. и 2012 г.

 Продажби Н1 2013 Н1 2012 %
 Брой сключени договори за продажби   

 Брой апартаменти

 44 60 -27%

 кв.м.

 3 504 4 868 -29%
 Стойност в лв., без ДДС 6 801 563 10 590 574 -36%
 Приходи Н1 2013 Н2 2013 %

 Брой отчетени апартаменти

   

Брой апартаменти

 57 81 -30%

 кв.м.

 4 605 6 123 -25%
 Стойност в лв., без ДДС 10 084 923 13 010 695 -22%

Основни финансови показатели на Дружеството
към 30.06.2013 г. и 30.06.2012 г.  (в хил.лв.)

 Показатели в хил.лв. Н1 2013 Н2 2012 %
 Нетни приходи от продажба на продукция (апартаменти) 10 085 13 011 -22%
 Приходи от дейността 11 728 14 348 -18%
 Разходи за дейността 11 009 13 440 -18%
 Финансов резултат 719 908 -21%
 Разходи за лихви 687 811 -15%
 Финансови разходи 709 872 -19%
 Нетна стойност на активите (НСА) 64 906 65 973 -2%
 НСА на една акция (в лв.) 1,16 1,18 -2%

   Към края на месец юни 2013 г. дружеството има 52 неприключили договори за продажба, които се очаква да реализират допълнителни приходи от 9,4 млн.лв. до края на 2015 г.
***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 57,3 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 21 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 400 физически и юридически лица, дребни инвеститори.

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:

  • Ваканционно селище “Санта Марина” е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D’Excellence Awards, април 2013 г.
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е удостоено с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.
  • Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.
  • Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.
  • Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”.

Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

  • „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;
  • „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;
  • Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.

–––––––––––––––––––––––-
За повече информация:
Снежана Йотинска, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121; e-mail: s.yotinska@fpp.bg