Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха разпределение на дивидент за 2012 г.

София, 15 май 2013 г.   На проведеното на 15 май 2013 г. Редовно общо събрание, акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха за разпределяне на брутен дивидент за   2012 г. в размер на 94% от финансовия резултат за разпределение или 1,786 млн.лв. (0,032 лв. на една акция).
   На събранието бяха одобрени и приети доклада на Съвета на директорите за дейността му през 2012 г., годишния финансов отчет за изтеклата финансова година, одиторския доклад, както и този на директора за връзки с инвеститорите. Съветът на директорите бе освободен от отговорност за дейността му през 2012 г.
Акционерите на дружеството преизбраха членовете на Съвета на директорите и членовете на Одитния комитет за нов мандат.
   На последвалата пресконференция с журналисти, ръководството на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ обяви и прогноза към намаляване на приходите от продажби през 2013г. с процент близък до този от предходната година.
„Основните причини са в намаляването на броя на предлаганите за продажба апартаменти за текущата година. През 2013г. дружеството инвестира в развитие на по-малко апартаменти във в.с. Санта Марина, но за сметка на това строи и нов търговски комплекс. Новият цикъл на строителство е обвързан и с административните процедури по устройствения план на община Созопол.” – коментира изпълнителният директор на дружеството Маню Моравенов.
 


***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 57,3 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 21 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 420 физически и юридически лица, дребни инвеститори.


Проектите на дружеството са отличени с множество награди: Ваканционно селище “Санта Марина” е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D’Excellence Awards, април 2013 г.


 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е удостоено с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.


 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.


 Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.


 Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.


 Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”.„Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:


 „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;


 „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;


 Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.


–––––––––––––––––––––––-
За повече информация:


Снежана Йотинска, Директор за връзки с инвеститорите
тел.: 02/ 8 199 121; e-mail: s.yotinska@fpp.bg