„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ публикува одитиран финансов отчет за 2012 година


• 1,905 млн.лв. финансов резултат за разпределение;
• 28,404 млн.лв. приходи от дейността;
• – 536 хил. лв. финансов резултат за счетоводни цели.


София,25 март  2013 г.


    „ФеърПлей Пропъртис” (FPP 6F3) отчита 1,905 млн. лв. финансов резултат, подлежащ за разпределение на дивиденти за финансовата 2012 г.
   Съгласно отчета за всеобхватния доход на дружеството нетните приходи от продажби на продукция (имоти) за годината са 25,6 млн. лева. Те се формират от приключване на договори за продажбата на 151 апартамента в комплексите „Санта Марина”, гр.Созопол, „Св. Иван Рилски”, гр.Банско и Марина Хил”, гр. Черноморец.
   Счетоводният резултат на фонда за 2012 г. е загуба в размер на 536 хил.лв. Реализираната загуба е в резултат на нетен спад в стойността на инвестиционните имоти вследствие на извършената годишна преоценка по пазарни цени.


 Показатели в хил.лв. Към 31.12.2012г. Към 31.12.2011г. %
 Нетни приходи от продажба на продукция (апартаменти) 25 647 29 557 -13%
 Приходи от дейността 28 404 32 704 -13%
 Разходи за дейността 28 940 34 724 -17%
 Финансов резултат за счетоводни цели (536) (2 020) 73%
 Финансов резултат за разпределение 1 905 2 180 -13%
 Финансови разходи в т.ч. 3 834 6 601 -42%
 – Финансови разходи от преоценки на инв. имоти 2 325 4 112 -43%
 Нетна стойност на активите (НСА) 65 973 68 519 -4%
 НСА на една акция 1,18 1.23 -4%

 Отчетени приходи 2012 2011 %
 Брой отчетени апартаменти   

 Брой апартаменти

 151 164 -8%

 Кв.м.

 11 790 13 314 -11%

 Стойност в лв., без ДДС

 25 647 182 29 476 029 -13%
 Сключени договори за продажби 2012 2011 %

 Брой апартаменти

 109 136 -20%

 Кв.м.

 8 87811 537  -23%

 Стойност в лв., без ДДС

 18 512 174 25 361 363 -27%


   Към края на 2012 г. дружеството има 64 нефинализирани договори за продажба, които се очаква да реализират допълнителни приходи от 12,014 млн.лв. до края на   2013 г.
***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 61,70 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 410 физически и юридически лица, дребни инвеститори.
   Към края на декември 2012 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 10 проекта от различни пазарни сегменти. Общата РЗП е 386 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към края на годината са в размер на 205 млн. лв.


   Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:
  • „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;


  • „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;


  • Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.

   Проектите на дружеството са отличени с множество награди:
  • Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.


  • Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.


  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.


  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.


  • Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”.


  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от БХРА.

–––––––––––––––––––––––-
За повече информация:
Снежана Йотинска, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121; e-mail: s.yotinska@fpp.bg