„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 1,900 млн.лв. финансов резултат за разпределение за 2012 г.

• 1,677 млн.лв. печалба от дейността
• 1,900 млн. лв. финансов резултат за разпределение
• 28,405 млн.лв. приходи от дейността

София, 29 януари 2013 г.

   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключва последното тримесечие на 2012 година с положителен финансов резултат в размер на 1,677 млн. лв. Приходите от дейността на компанията възлизат на 28,405 млн. лв. и намаляват с 13% спрямо размера им в края на миналата година. От тях 90% или 25,476 млн. лв. се формират от отчетените продажби на апартамента в комплексите „Санта Марина”, Созопол, „Св. Иван Рилски”, гр.Банско и „Марина Хил”, гр. Черноморец.
    Другите приходи на дружеството се формират от приходи от наем и експлоатация на инвестиционни имоти.
   За 2012 г. фондът е сключил  нови договори за продажба на 109 апартамента с обща РЗП 8 878 кв.м. и стойност 18,5 млн. лв. без  ДДС.

Брой на сключените договори за продажба и брой на отчетените апартаменти към 31.12.2012 г. и към 31.12.2011 г.

 Продажби 2012 2011 %
 Брой сключени договори за продажби   

 Брой апартаменти

 109 136 -20%

 кв.м.

 8 878 11 537 -23%

 Стойност в лв., без ДДС

 18 512 174 25 361 363 -27%
 Приходи 2012 2013 %

 Брой отчетени апартаменти

   

 Брой апартаменти

 151 164 -8%

 кв.м.

 11 790 13 314 -11%

 Стойност в лв., без ДДС

 25 647 182 29 476 029 -13%

***
 
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 61,70 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 410 физически и юридически лица, дребни инвеститори.
   Към края на декември 2012 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 10 проекта от различни пазарни сегменти. Общата РЗП е 386 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към края на годината са в размер на 205 млн. лв.

   „Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

  • „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;
  • „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;
  • Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.
  • Проектите на дружеството са отличени с множество награди:
  • Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.
  • Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.
  • Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”.
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от БХРА.

–––––––––––––––––––––––-
За повече информация:
Снежана Йотинска, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121; e-mail: s.yotinska@fpp.bg