Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха за издаване от дружеството на емисия корпоративни облигации

Дружеството обяви прогнозната си печалба за разпределение за 2012г. в размер от 2.45 млн. лв.


София, 10 декември 2012 г.   На проведеното днес 10 декември, 2012 г. Извънредно общо събрание, акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ взеха решение за  издаване от дружеството на емисия корпоративни обезпечени облигации.
Параметрите на облигационната емисия са както следва:
• Обща номинална стойност на облигационния заем: до 3 000 000 (три милиона) Евро;
• Обща емисионна стойност на облигационния заем: до 3 000 000 (три милиона) Евро;
• Максимален брой облигации: до 3 000 (три хиляди) броя;
• Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) Евро;
• Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) Евро;
• Срок (матуритет) на облигационния заем: до 8 (осем) години;


   Общото събрание овласти Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ по своя преценка и като се ръководи от най-добрия интерес на Дружеството да конкретизира условията и реда за записване на облигациите, включително и размера, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, периодичност на лихвените плащания и условията, при които заемът се счита сключен.  Акционерите приеха и предложените изменения в Устава на дружеството, които следва да бъдат одобрени от КФН, преди вписването им в Търговския регистър.
    От януари 2012 г. до 10 декември 2012 г. фондът е сключил 107 договора за продажби на апартаменти в комплексите „Санта Марина”, гр. Созопол, „Св. Иван Рилски”, гр. Банско и „Марина Хил”, гр. Черноморец.
   Ръководството на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ обяви прогнозата си за финансов резултат за разпределение през 2012 г. в размер на 2,45 млн. лв.
***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 64,57 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 340 физически и юридически лица, дребни инвеститори.


Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:  • "Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;
  • „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;
  • Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:  • Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.
  • Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.
  • Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”.
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от БХРА.


–––––––––––––––––––––––-


За повече информация:


Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121
e-mail: s.yotinska@fpp.bg