„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 2,540 млн. лв. печалба за разпределение към 30.09.2012г.

•    2,540 млн. лв. финансов резултат за разпределение
•    2,343 млн.лв. печалба от дейността
•    22,9 млн.лв. нетни приходи от продажби

София, 22 октомври 2012 г.

   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключва деветмесечието на 2012 г. с положителен финансов резултат в размер на 2,343 млн. лв. Приходите от дейността на компанията възлизат на 22,9 млн. лв. и бележат спад от 13 % спрямо размера им в края на същия период на миналата година. От тях 91% или 20,856 млн. лв. се формират от отчетените продажби на 122 апартамента в комплексите „Санта Марина”, гр. Созопол, „Св. Иван Рилски”, гр.Банско и „Марина Хил”, гр. Черноморец.
   Другите приходи на дружеството се формират от  приходи от наем и експлоатация на инвестиционни имоти.
   За деветмесечието на 2012 г. фондът е сключил  нови  договори за продажба на 94 апартамента с обща РЗП 7 643 кв.м. и стойност 19,4 млн. лв. с ДДС.

Брой на сключените договори за продажба и брой на отчетените апартаменти към 30.09.2012 г. и 30.09.2011 г.  (в хил.лв.)

 Продажби  Към 30.09.2012г.
 Към 30.09.2011г.
 %
 Брой сключени договори за продажби  
 Брой апартаменти  94  115  – 18%
 Кв. м.  7 643  9 867  – 23%
 Стойност в лв., без ДДС  16 188 322  21 658 505  – 25%
 Приходи  Към 30.09.2012г.
 Към 30.09.2011г.
 %
 Брой отчетени апартаменти      
 Брой апартаменти  122  136  – 10%
 Кв. м.  9 531  10 990  – 13%
 Стойност в лв., без ДДС  20 855 671  23 994 365  – 13%

Основни финансови показатели на Дружеството
към 30.09.2012 г. и 30.09.2011 г.  (в хил.лв.)

 Показатели в хил.лв.
 Към 30.09.2012г.
 Към 30.09.2011г.
%
 Нетни приходи от продажба на продукция (апартаменти)  20 856  23 994  – 13%
 Приходи от дейността  22 914  26 244  – 13%
 Разходи за дейността  20 571  23 613  – 13%
 Финансов резултат  2 343  2 631  – 11%
 Разходи за лихви  1 175  1 850  – 36%
 Финансови разходи  1 264  1 953  – 35%
 Нетна стойност на активите (НСА)  68 852  68 519  0,5%
 НСА на една акция  1,233  1,227  0,5%

***

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 64,57 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 340 физически и юридически лица, дребни инвеститори.

Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

  • „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;
  • „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;
  • Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:

  • Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.
  • Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.
  • Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”.
  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от БХРА.

–––––––––––––––––––––––-

За повече информация:

Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121
e-mail: s.yotinska@fpp.bg