„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 908 хил. лв. печалба за първо полугодие на 2012 година

  • 908 хил.лв. печалба от дейността
  • 1,053 млн. лв. финансов резултат за разпределение
  • 14,348 млн.лв. нетни приходи от продажби

София, 23  юли 2012 г.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключва първото полугодие на 2012 г. с положителен финансов резултат в размер на 908 хил.лв. Нетните приходи от продажба на продукция почти запазват размера си спрямо същия период на миналата година и възлизат на 14,348 млн. лв. От тях 91% или 13,011 млн. лв. се формират от отчетените продажби на 81 броя апартаменти в комплексите „Санта Марина”, гр.Созопол, „Св. Иван Рилски”, гр.Банско и „Марина Хил”, гр. Черноморец.
 Другите приходи на дружеството се формират от  приходи от наем и експлоатация на инвестиционни имоти.
Към 30 юни фондът е сключил 60 нови  договора за продажба на апартаменти. Общата стойност на сключените договори е 10,591 млн. лв. без ДДС.

Брой на сключените договори за продажба и брой на отчетените апартаменти към 30.06.2012 г. и 30.06.2011 г. (в хил.лв.)

Продажби Н1 2012 Н1 2011 %
Брой сключени договори за продажби
Брой апартаменти 60 70 -14%
кв.м 4 969 5 830 -15%
Стойност в лв. без ДДС 10 590 574 12 647 614 -16%
Приходи Н1 2012 Н1 2011 %
Брой отчетени апартаменти
Брой апартаменти 81 77 5%
кв.м 6 123 6 188 -1%
Стойност в лв. без ДДС 13 010 695 13 293 539 -2%

Основни финансови показатели на Дружеството към 30.06.2012 г. и 30.06.2011 г.  (в хил.лв.)

Показатели в хил.лв. H1 2012 H1 2011 %
Нетни приходи от продажби на продукция (апартаменти) 13 011 13 294 -2%
Приходи от дейността 14 348 14 993 -4%
Разходи за дейността 13 440 14 028 -4%
Финансов резултат 908 965 -8%
Разходи за лихви 811 1 278 -37%
Финансови разходи 872 1 350 -35%
Нетна стойност на активите (НСА) 67 417 71 616 -6%
НСА на една акция 1,21 1,28 -5%

***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 64,57 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 400 физически и юридически лица, дребни инвеститори.

Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

„Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;

„Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;

Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:

Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.

Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.

Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.

Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.

Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”.

Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от БХРА.

–––––––––––––––––––––––-

За повече информация:
Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121
e-mail:
s.yotinska@fpp.bg