„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ публикува финансов отчет за първо тримесечие на 2012 г.

•    194 хил.лв. печалба от дейността
•    5,125 млн.лв. нетни приходи от продажби

София, 20 април  2012 г.

 „ФеърПлей Пропъртис” (FPP 6F3) приключва първо тримесечие на 2012 г. с положителен финансов резултат в размер на 194 хил. лв.  
Съгласно отчета за всеобхватния доход приходите от дейността на компанията възлизат на 5,125 млн. лв. и нарастват с 56% спрямо размера им в края на същия период на миналата година. Те се формират от отчетените продажби на 27 апартамента в комплексите „Санта Марина”, гр. Созопол, „Св. Иван Рилски”, гр. Банско и „Марина Хил”, гр. Черноморец.
 За първо тримесечие на 2012 г. фондът е сключил  нови  договори за продажба на 19 апартамента с обща РЗП 1 456 кв.м. и стойност 3,123 млн. лв. без ДДС.

Брой на сключените договори за продажба и брой на отчетените апартаменти за първо тримесечие на 2012 г. и 2011 г.

 Продажби Q1 2012 Q1 2011 %
 Брой сключени договори за продажби   
 Брой апартаменти 19 1712%
 кв.м. 1 456 1 367 7%
 Стойност в лв., без ДДС 3 122 882 2 456 166 22%
 Приходи Q1 2012 Q1 2011 %
 Брой отчетени апартаменти   
 Брой апартаменти 27 13 108%
 кв.м. 1 951 970 101%
 Стойност в лв., без ДДС 4 135 523 2 154 866 92%

Основни финансови показатели на Дружеството
към 31.03.2012 г. и 31.03.2011 г.  (в хил.лв.)

 Показатели в хил. лв.Q1 2012 Q1 2011 %
 Нетни приходи от продажба на продукция (апартаменти)4 136 2 15592%
 Приходи от дейността5 125 3 29256%
 Разходи за дейността 4 931 3 46642%
 Финансов резултат 194 -174212%
 Финансови разходи 441 675 -35%
 Нетна стойност на активите (НСА) 68 713 70 477 -2,5%
 НСА на една акция 1,23 1,26 -2,4%

Към края на месец март 2012 г. дружеството има 97 неприключили договори за продажба, които се очаква да реализират допълнителни приходи от 17,98 млн.лв. до края на 2013 г.
***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 64,57 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 340 физически и юридически лица, дребни инвеститори.

Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

    „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;

    „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;

    Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:

    Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.

    Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.

    Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.

    Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.

    Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”.

    Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от БХРА.

–––––––––––––––––––––––-

За повече информация:

Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121
e-mail: s.yotinska@fpp.bg