„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 2,180 млн.лв. финансов резултат за разпределение за 2011 г.

•    2,092 млн.лв. печалба от дейността
•    2,180 млн. лв. финансов резултат за разпределение
•    32,704 млн.лв. приходи от дейността

София, 24 януари 2012 г.

   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключва последното тримесечие на 2011 година с положителен финансов резултат в размер на 2,092 млн. лв. Приходите от дейността на компанията възлизат на 32,704 млн. лв. и нарастват с 21% спрямо размера им в края на миналата година. От тях 90% или 29,476 млн. лв. се формират от отчетените продажби на апартамента в комплексите „Санта Марина”, Созопол, „Св. Иван Рилски”, гр.Банско и „Марина Хил”, гр. Черноморец.
   Другите приходи на дружеството се формират от приходи от наем и експлоатация на инвестиционни имоти.
   За 2011 г. фондът е сключил  нови договори за продажба на 136 апартамента с обща РЗП 11 537 кв.м. и стойност 30,4 млн. лв. с ДДС.

***

  „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти /без земеделска земя/  и второто по този показател сред първите десет АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти, по статистика на КФН към края на 2010 г.
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 64,58 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 340 физически и юридически лица, дребни инвеститори.
   Към края на декември 2011 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 10 проекта от различни пазарни сегменти. Общата РЗП е 385 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към края на годината са в размер на 194 млн. лв.

     Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

    „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;

    „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;

    Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:

    Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.

    Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.

    Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.

    Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.

    Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”.

    Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от БХРА.

–––––––––––––––––––––––-

За повече информация:

Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121
e-mail: s.yotinska@fpp.bg