„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 2,631 млн.лв печалба за деветмесечието на 2011 г.•    2,631 млн.лв. печалба от дейността
•    26,243 млн.лв. нетни приходи от продажби


София, 21  октомври 2011 г.


„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключва деветмесечието на 2011 г. с положителен финансов резултат в размер на 2,631 млн. лв. Приходите от дейността на компанията възлизат на 26,244 млн. лв. и нарастват с 32% спрямо размера им в края на същия период на миналата година. От тях 91% или 23,994 млн. лв. се формират от отчетените продажби на 136 апартамента в комплексите „Санта Марина”, Созопол, „Св. Иван Рилски”, гр.Банско и „Марина Хил”, гр. Черноморец.
 Другите приходи на дружеството се формират от  приходи от наем и експлоатация на инвестиционни имоти.
За деветмесечието на 2011 г. фондът е сключил  нови  договори за продажба на 115 апартамента с обща РЗП 9 867 кв.м. и стойност 25,990 млн. лв. с ДДС.Брой на сключените договори за продажба и брой на отчетените апартаменти към 30.09.2011 г. и 30.09.2010 г.  

 Продажби към 30.09.2011г.
 към 30.09.2010
 %
 Брой сключени договори за продажба,
   
 Брой апартаменти
115144 -20%
кв.м.
9 867
11 070
 -11%
 Стойност в лв. с ДДС
25 990 20729 873 895 -13%
 Приходи   
 Брой отчетени апартаменти


 
 Брой апартаменти
136
90
 51%
 кв.м.10 9907 478 47%
 Стойност в лв. без ДДС
23 994 365
16 593 361
 45%Основни финансови показатели на Дружеството
към 30.09.2011 г. и 30.09.2010 г.  (в хил.лв.)
 Приходи в хил.лв.
 към 30.09.2011г.
 към 30.09.2010г.
 %
 Нетни приходи от продажба на продукция (апартаменти)
 23 994
 16 593
 45%
 Приходи от дейността
 26 244
 19 833
 32%
 Разходи за дейността
 23 613
 19 542
 21%
 Финансов резултат
 2 631
 291 804%
 Финансов резултат за разпределение
 2 867
 291 820%
 Финансови разходи
 1 953
 2 367
 -17%
 Нетна стойност на актовите (НСА)
 73 170
 73 829
 -1%
 НСА на една акция
 1,31 1,32 -0,8

***

 „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти /без земеделска земя/  и второто по този показател сред първите десет АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти, по статистика на КФН към края на 2010 г.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 64,58 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 340 физически и юридически лица, дребни инвеститори.
Към края на Септември 2011г., инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 10 проекта от различни пазарни сегменти. Общата РЗП е 381 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към края на  годината са в размер на 192 млн. лв.

Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

    „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;

    „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;

    Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:

    Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.

    Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.

    Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.

    Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.

    Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”.

    Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от БХРА.


–––––––––––––––––––––––-

За повече информация:

Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121
e-mail: s.yotinska@fpp.bg