„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключи деветмесечието на 2010 г. с печалба от 291 хил. лв.

• 291 хил.лв. печалба от дейността
• 19,8 млн.лв. нетни приходи от продажби


София,22 октомври 2010 г.
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключи деветмесечието с 291 хил. лв. нетна печалба съгласно отчетът му към 30 септември 2010 г. Фондът реализира 19,8 млн. лв. приходи от продажби, от които 89 % или 17,71 млн. лв. са от приключването на договори за продажбата на 90 апартамента от комплексите „Санта Марина”, град Созопол и „Св. Иван Рилски”, град Банско. Останалата част от приходите се формира от наеми и експлоатация на инвестиционни имоти.
   През деветте месеца на годината дружеството сключи нови договори за продажба на 139 апартамента в „Санта Марина” с обща РЗП 10 700 кв.м. и стойност 29,380 млн. лв. без ДДС.

 Продажби Към 30.09.2010 Към 30.09.2009 %
 Брой сключени договори за продажби в "Санта Марина", Созопол 139 126 6%
 кв.м. 10 700 9 856 13%
 ср.кв.м. 77 78 6%
 Стойност в лв.,без ДДС 29 380 634 26 755 786 10%
 Приходи Към 30.09.2010 Към 30.09.2009 %
 Брой отчетени апартаменти в "Санта Марина", Созопол 87 79 10%
 кв.м. 7 247 6 381 14%
 Стойност в лв., без ДДС 16 324 109 16 819 286 -3%
 Показатели, в лв.  Към 30.09.2010 Към 30.09.2009 %
 Приходи от продажба на продукция 17 710 000 17 118 000 3%
 Приходи от дейността 19 833 000 22 930 000 -14%
 Разходи за дейността 19 542 000 21 451 000 -9%
 Печалба за разпределение 291 000 1 479 000-80% 
 Финансови разходи 2 367 000 2 333 000 1%
 Нетна стойност на активите (НСА) 73 829 000 74 361 000 -1%
 НСА на една акция 1,32 1,33 -1%***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти /без земеделска земя/ по статистика на КФН. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 66,97 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 18 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 330 физически и юридически лица, дребни инвеститори.
   Към края на 2009 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 11 проекта от различни пазарни сегмента. Общата РЗП е 380 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към 31.12.2009 г. са в размер на 173 млн. лв.
   Както дружеството, така и най-мащабният негов проект – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол са носители на редица престижни награди, сред които:
• „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите;
• „Най-добра IR електронна страница”на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България за 2008 г.
•  „Най-добър морски проект” за в.с. „Санта Марина” , гр. Созопол – от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия. Това е поредното признание за ваканционното селище след приза „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006” и отличието за интернет страницата му „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал Албена 2008.
• Годишна награда за 2009 година на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) в категорията най-добър четири звезден ваканционен хотел за проекта на дружеството Спа хотел „Св. Иван Рилски”, гр.Банско.
• Златен приз в конкурса на руското издание Homes Overseas – Homes Overseas 2010 Russian Awards за в.с. „Санта Марина” , гр. Созопол в категорията „Най-добър проект в България”.
• Изпълнителният директор на дружеството – Маню Моравенов е един от авторите на Националния кодекс за корпоративно управление и е член на Българската Национална Комисия по Корпоративно Управление.


–––––––––––––––––––––––-


За повече информация:
Снежана Йотинска, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 81 99 121, e-mail: s.yotinska@fpp.bg