„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 127 хил.лв. печалба за първо полугодие на 2010 година

• 127 хил.лв. печалба от дейността;
• 12,9 млн.лв. нетни приходи от продажби;
• 60 апартаменти  отчетени за първо полугодие на 2010 г.


София, 16 юли 2010 г.


„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключва първото полугодие на 2010 г. с положителен финансов резултат в размер на 127 хил.лв. Нетните приходи от продажба на продукция са 11,7 млн. лв. От тях 94 % или 10,9 млн. лв. се формират от отчетените продажби на 60 апартамента в комплексите „Санта Марина”, Созопол и „Св. Иван Рилски”, гр.Банско.
 Другите приходи на дружеството се формират от продажбата на право на строеж,  приходи от наем и експлоатация на инвестиционни имоти.
Към 30 юни фондът е сключил 70 нови договора за продажба. Общата стойност на скючените договори е 12,07 млн. лв. без ДДС.


Основни финансови показатели на Дружеството
към 30.06.2009 и 30.06. 2010 г. (в лв.)


 Показатели в лв. 1Н 2010 1Н 2009 Изменение %
 Приходи от продажби 12 899 000 11 670 000 11%
 Приходи от дейността 12 900 000 11 671 000 11%
 Разходи за дейността 12 773 000 10 257 000 25%
 Печалба за разпределение 127 000 1 414 000 -91%
 Финансови разходи 1 606 000 1 506 000 7%
 Нетна стойност на активите (НСА) 73 665 000 74 296 -1%
 НСА на една акция 1,32 1,33 -1%


***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти /без земеделска земя/ по статистика на КФН. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 66,9 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 330 физически и юридически лица, дребни инвеститори.
Към края на 2009 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 11 проекта от различни пазарни сегмента. Общата РЗП е 380 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към 31.12.2009 г. са в размер на 173 млн. лв.
Както дружеството, така и най-мащабния негов проект – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол са носители на редица престижни награди, сред които:
• „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите;
• „Най-добра IR електронна страница”на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България за 2008 г.
•  „Най-добър морски проект” за в.с. „Санта Марина” , гр. Созопол – от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия. Това е поредното признание за ваканционното селище след приза „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006” и отличието за интернет страницата му „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал Албена 2008.
• Златен приз в конкурса на руското издание Homes Overseas – Homes Overseas 2010 Russian Awards за в.с. „Санта Марина” , гр. Созопол
• Годишна награда за 2009 година на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) в категорията най-добър четири звезден ваканционен хотел за проекта на дружеството Спа хотел „Св. Иван Рилски”, гр.Банско.
• Изпълнителният директор на дружеството – Маню Моравенов е един от авторите на Националния кодекс за корпоративно управление и е член на Българската Национална Комисия по Корпоративно Управление. Г-н Моравенов бе включен в Топ 10 на конкурса „Бизнес личност на 2009 година”
• „Най-мащабният проект на дружеството – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол получи поредното признание за качество. На 8 април 2010 г. на тържествена церемония в Marriott Grand Hotel, Москва бяха връчени наградите на водещото руското списание за недвижими имоти – Homes Overseas. Ваканционно селище „Санта Марина” гр. Созопол получи златен приз в категорията „Най-добър проект в България”,   коментира  Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.–––––––––––––––––––––––-


За повече информация:


Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 81 99 121
e-mail: s.yotinska@fpp.bg