Райчо Дянков – Инвестиционен мениджър на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ стана член на Кралската институция на експерт-оценителите във Великобритания (MRICS)


Райчо Дянков притежава магистърски степени по „Икономика” и „Бизнес администрация” съответно от Университета за национално и световно стопанство, София  и Cyprus International Institute of Management, Никозия, Кипър.


Голяма част от професионалния му опит минава в банковия сектор, където работи последователно за Пощенска банка, ЦКБ и ОББ. Следват две години в проект на ООН за подпомагане на малкия бизнес в България и още две години се занимава с МВА програмата на Американския университет в България.


През 2006 година Райчо Дянков става Мениджър „Инвестиционни продажби” в консултанската компания „Фортън Интернешънъл”. От 2008 работи като Инвестиционен мениджър във „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ .


От 2001 г. е независим оценител на недвижими имоти в България, а от тази година е и член на Кралската институция на експерт-оценителите във Великобритания (MRICS).


Ползва свободно английски език.