ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ отчита 40% ръст в приходите от продажби за първо тримесечие на 2010 година

• 102 хил.лв. печалба от дейността;
• 5,616  млн.лв. нетни приходи от продажби
• 19 броя продадени апартаменти за първо тримесечие на 2010 г.


София, 27 април 2010 г.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ реализира 102 хил. лв. нетна печалба през първото тримесечие на 2010 г. Приходите от дейността на дружеството са 5,616 млн. лв. От тях 86 % или 4,849 млн. лв. се формират от отчетените продажби на 27 апартамента, което представлява ръст от 40% спрямо първото тримесечие на 2009 г.
През първите три месеца на годината дружеството сключи нови договори за продажба на 19 апартамента с обща стойност без ДДС – 3,364 млн. лв. 

   1Q2010  1Q2009  Изменение (%)

 Продажби

     
 Брой сключени договори за продажба в "Санта Марина" гр. Созопол  19  15  27%
 кв.м.  1 537  1 090  41%
 Стойност в лв. без ДДС  3 364 147  2 868 878  25%

 Приходи

     
 Брой отчетени апартаменти  27  13  108%
 кв.м.  2 168  1 115  94%
 Стойност в лв. без ДДС  4 849 042  3 465 633  40%


 Показатели в лв.  1Q2010  1Q2009  Изменение (%)
 Приходи от продажби  4 849 042  3 465 633  40%
 Приходи от дейността  5 616 000  4 182 000  34%
 Разходи за дейността  5 514 000  3 688 000  50%
 Печалба за разпределение  102 000  494 000  -79%
 Финансови разходи  806 280  703 000  15%
 Нетна стойност на активите (НСА)  73 640 000  80 633 000  -9%
 НСА на една акция  1,32  1,44  -8%

 „Най-мащабният проект на дружеството – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол получи поредното признание за качество. На 8 април 2010 г. на тържествена церемония в Marriott Grand Hotel, Москва бяха връчени наградите на водещото руското списание за недвижими имоти – Homes Overseas. Ваканционно селище „Санта Марина” гр. Созопол получи златен приз в категорията „Най-добър проект в България”,   коментира  Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.
***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти /без земеделска земя/ по статистика на КФН. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 66,9 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 330 физически и юридически лица, дребни инвеститори.
Към края на 2009 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 11 проекта от различни пазарни сегмента. Общата РЗП е 380 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към 31.12.2009 г. са в размер на 173 млн. лв.
Както дружеството, така и най-мащабния негов проект – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол са носители на редица престижни награди, сред които:
• „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите;
• „Най-добра IR електронна страница”на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България за 2008 г.
•  „Най-добър морски проект” за в.с. „Санта Марина” , гр. Созопол – от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия. Това е поредното признание за ваканционното селище след приза „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006” и отличието за интернет страницата му „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал Албена 2008.
• Златен приз в конкурса на руското издание Homes Overseas – Homes Overseas 2010 Russian Awards за в.с. „Санта Марина” , гр. Созопол
• Годишна награда за 2009 година на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) в категорията най-добър четири звезден ваканционен хотел за проекта на дружеството Спа хотел „Св. Иван Рилски”, гр.Банско.
• Изпълнителният директор на дружеството – Маню Моравенов е един от авторите на Националния кодекс за корпоративно управление и е член на Българската Национална Комисия по Корпоративно Управление. Г-н Моравенов бе включен в Топ 10 на конкурса „Бизнес личност на 2009 година”–––––––––––––––––––––––-


За повече информация:


Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 81 99 121
e-mail: s.yotinska@fpp.bg


"ААА Комюникейшънс"
Тони Марков
0886 194 390
  e-mail: office@aaa-comm.bg