„ФеърПлей Пропъртис” обяви финансовите си резултати за 2009 година

• 1,633 млн.лв. печалба от дейността;
• 1,004 млн.лв. печалба за разпределение
• 29.2  млн.лв. нетни приходи от продажби;


София, 18 февруари 2010 г.


 „ФеърПлей Пропъртис” (FPP 6F3) през 2009 е реализирало 1,633 млн.лв. печалба – това става ясно от публикувания днес одитиран годишен финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел. От отчета за всеобхватния доход се вижда, че приходите от продажби за годината са за 29.284 млн. лева.
Печалбата на фонда се формира от финализирането на 111 договора за продажба на апартаменти в „Санта Марина, гр. Созопол и „Св. Иван Рилски”, гр. Банско. Общата стойност на сделките е 22.33 млн. лв., което представлява 76% от приходите от продажби. Останалата част от приходите на дружеството се формира от приходи от наем и експлоатация на инвестиционни имоти и от продажба на право на строеж.

 Показатели 2009 2008 %
 Приходи от продажба на апартаменти в лв. 22 331 000 35 361 000 -37%
 Приходи от дейността в лв. 29 919 000 42 983 000 -30%
 Разходи за дейността в лв. 28 286 000 29 239 000 -3%
 Печалба за годината в лв. 1 633 000 13 744 000 -88%
 Печалба за разпределение в лв. 1 003 538 7 765 246 -87%
 Нетна стойност на активите в лв (НСА) 74 515 000 80 139 000 -7%
 НСА на една акция в лв. 1,33 1,44 -7,60%
 Печалба на акция в лв. 0,03 0,25 -88%

 Продажби  2009 2008 %
 Сключени договори за продажби в "Санта Марина", Созопол 161 183 -12%
 кв.м. 12 240 14 066 -13%
 лв./кв.м. (без ДДС) 2 248 2 846 -21%
    
 Приходи 2009 2008 %
 Брой отчетени апартаменти в"Санта Марина" и "Св. Иван Рилски" 111 173 -36%
 кв.м. 8 865 13 326 -33%
 лв./кв.м. (без ДДС) 2 519 2 654 -5%


През 2009 година фондът е сключил нови договори за продажба на  166 апартамента в „Санта Марина” и „Св. Иван Рилски”, с обща площ   12 600 кв. метра на средна цена 2 650 лв.
„ФеърПлей Пропъртис запазва темпа на продажбите си в „Санта Марина” – през най-силната му 2008-ма година са били продадени 14 066 кв. метра спрямо 12 240 през кризисната 2009-та. Друга тенденция е удължаването на срока на изплащане на ваканционните имоти в условията на криза, което забавя отчитането на продажбите като приход, но гарантира  сигурен паричен поток в бъдещето”, обясни Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.
„За следващите три години „ФеърПлей Пропъртис” има сключени 105 договори и ще отчете приходи за 17 млн. лева, от които за 2010 г. – 10,8 млн.лв. Разликата между прогнозираната и отчетената печалба  се дължи на по-малкото отчетени приходи от продажби на апартаменти от Етап 3 на „Санта Марина” през последното тримесечие на 2009” , допълни Маню Моравенов.
***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти /без земеделска земя/ по статистика на КФН. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 66,9 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 330 физически и юридически лица, дребни инвеститори.
Към края на 2009 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 11 проекта от различни пазарни сегмента. Общата РЗП е 380 хил.кв.м., а извършените от дружеството инвестиции към 31.12.2009 г. са в размер на 173 млн.лв.
Компанията е носител на редица престижни награди, сред които  „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите
и „Най-добра IR електронна страница”на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България
В края на юни проектът на дружеството „Санта Марина”, гр. Созопол спечели наградата „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия. Това е поредното признание за ваканционното селище след приза „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006” и отличието за интернет страницата му „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал Албена 2008.
С годишна награда за 2009 година на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) в категорията най-добър четири звезден ваканционен хотел е отличен и проекта на дружеството Спа хотел „Св. Иван Рилски”, гр.Банско.
Изпълнителният директор на дружеството – Маню Моравенов е един от авторите на Националния кодекс за корпоративно управление и е член на Българската Национална Комисия по Корпоративно Управление.–––––––––––––––––––––––-


За повече информация:


Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 81 99 121
e-mail: s.yotinska@fpp.bg


"ААА Комюникейшънс"
Тони Марков
0886 194 390
e-mail: office@aaa-comm.bg