„ФеърПлей Пропъртис” изплаща 7.3 млн. лева дивидент

София, 30 ноември 2009 г.
   На 27 ноември 2009 г. „ФеърПлей Пропъртис” започна изплащане на дивидент за 2008 г. в размер на 7.3 млн.лв. или 13 стотинки брутен дивидент на акция. Решението за разпределяне на паричен дивидент бе взето на Общото събрание на акционерите проведено на 25 март 2009 г.
   „Дивидентът се изплаща на две части – първото плащане на стойност 6.141 млн.лв. бе извършено на 27-ми ноември, а остатъка ще се изплати през месец декември”, поясни Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.
   От началото на 2009 г. компанията е сключила нови договори за продажба на апартаменти на стойност над 27 млн. лв. Дружеството допълнително приключи сделка за продажба на право на строеж на стойност 4.4 млн. лв. в последния ден на деветмесечието.
***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти /без земеделска земя/ по статистика на КФН за второ тримесечие на 2009 г.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 66,9 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 330 физически и юридически лица, дребни инвеститори.
   Компанията е носител на редица престижни награди:
 „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите
 „Най-добра IR електронна страница”на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България
   В края на юни проектът на дружеството „Санта Марина”, гр. Созопол спечели наградата „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия. Това е поредното признание за ваканционното селище след приза „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006” и отличието за интернет страницата му „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал Албена 2008.
   Изпълнителният директор на дружеството – Маню Моравенов е един от авторите на Националния кодекс за корпоративно управление и е член на Българската Национална Комисия по Корпоративно Управление.–––––––––––––––––––––––-


За повече информация:


Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 81 99 121
e-mail: s.yotinska@fpp.bg


"ААА Комюникейшънс"
София 1142
Ул. „Граф Игнатиев” 53А, ет. 3
Тел.: 987 00 06, 987 02 43
Тони Марков
0886 194 390
e-mail: office@aaa-comm.bg