„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ реализира 1.479 млн. лв. печалба за деветмесечието

София, 14 октомври 2009 г.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключи деветмесечието с 1.479 млн. лв. нетна печалба, показва отчетът му към 30 септември 2009 г. Фондът реализира 22.9 млн. лв. приходи от продажби, от които 75 % или 17.1 млн. лв. са в резултат от приключването на договори за продажбата на 81 апартамента от комплексите „Санта Марина” и „Св. Иван Рилски”. Останалата част от приходите се формира от наеми и експлоатация на инвестиционни имоти, както и от учредяване на право на строеж.
До края на годината се очаква да бъдат реализирани още 4,3 млн. лв. приходи от вече сключени, но неприключени договори за продажба на апартаменти, чийто брой към края на септември е 22.
„Дружеството е близо до реализация на прогнозираната печалба в началото на годината. Трябва да се отчете също така, че текущата счетоводна печалба към момента в действителност се равнява на сумата подлежаща на разпределение като дивиденти”, коментира Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.
От началото на 2009 г. компанията е сключила нови договори за продажба на 126 апартамента с 9 856 кв. м. обща РЗП и на стойност 26,8 млн. лв. Дружеството допълнително приключи сделка на стойност 2 265 480 евро без ДДС в последния ден на деветмесечието. Договорът бе за продажба на право на строеж върху част от „Търговски парк Тракия”, гр. Пловдив, където ще бъде изграден супермаркет от веригата „Лидл”. С получените средства е намалена кредитната експозиция на дружеството.
***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (13,25% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН за първо тримесечие на 2009 г.).
Компанията е носител на редица престижни награди – „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите, „Най-добра IR електронна страница”на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България. Изпълнителният директор на дружеството – Маню Моравенов е един от авторите на Националния кодекс за корпоративно управление и е член на Българската Национална Комисия по Корпоративно Управление.
В края на юни проектът на дружеството „Санта Марина”, гр. Созопол спечели наградата „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран от компания Евро Дизайн ЕOOД и Корпорация БЕСT в рамките на Годината на България в Русия. Това е поредното признание за ваканционното селище след приза „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006” и отличието за интернет страницата му „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал Албена 2008.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 66,8 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 330 физически и юридически лица, дребни инвеститори.


За повече информация:


Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 81 99 121
e-mail: s.yotinska@fpp.bg


"ААА Комюникейшънс"
София 1142
Ул. „Граф Игнатиев” 53А, ет. 3
Тел.: 987 00 06, 987 02 43
e-mail: office@aaa-comm.bg