„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ продаде право на строеж за супермаркет „Лидл” в най-новия си проект – „Търговски парк Тракия”, гр. Пловдив

София, 1 октомври 2009 г.  

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ финализира сделка за продажба на право на строеж върху част  от своя най-нов проект – „Търговски парк Тракия”, гр. Пловдив, където ще бъде изграден супермаркет от веригата „Лидл”. Договорът от 30 септември е на стойност 2 265 480 евро без ДДС. Купувач е „Лидл България” ЕООД&Ко КД, която е част от немската Schwarz-Gruppe, един от лидерите в областта на търговията с хранителни и нехранителни продукти.

     

„Търговски парк Тракия” ще бъде реализиран върху 22 000 кв. м в сърцето на жк „Тракия” в Пловдив. Строителството на супермаркет е част от първия етап на реализацията на търговския парк. За втория етап се планира хипермаркет на друга позната в Европа търговска марка за нехранителни стоки.

  

„С получените средства от сделката ще се намали кредитната експозиция на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. Включвайки тази сума, фондът е погасил 5 400 000 евро главници по кредити от началото на годината до момента в изпълнение на стратегията ни за подобряване на дългово-капиталовата структура и ликвидността на дружеството в условията на криза”, коментира изпълнителният директор на дружеството Маню Моравенов.

   

***

  

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (13,25% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН за първо тримесечие на 2009 г.).

  

Компанията е носител на редица престижни награди – „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите, „Най-добра IR електронна страница”на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България. Изпълнителният директор на дружеството – Маню Моравенов е един от авторите на Националния кодекс за корпоративно управление и е член на Българската Национална Комисия по Корпоративно Управление.

  

В края на юни проектът на дружеството „Санта Марина”, гр. Созопол спечели наградата „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран от компания Евро Дизайн ЕOOД и Корпорация БЕСT в рамките на Годината на България в Русия. Това е поредното признание за ваканционното селище след приза „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006” и отличието за интернет страницата му „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал Албена 2008.

  

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 66,8 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 330 физически и юридически лица, дребни инвеститори.

За повече информация:

Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 81 99 121
e-mail: s.yotinska@fpp.bg

"ААА Комюникейшънс"
София 1142
Ул. „Граф Игнатиев” 53А, ет. 3
Тел.: 987 00 06, 987 02 43
e-mail: office@aaa-comm.bg