“Феърплей Пропъртис” АДСИЦ включено в широкия индекс BG40

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 34/09.09.2009 г, е взето следното решение: Изважда Адванс Терафонд АДСИЦ-София, Индустриален Капитал Холдинг АД-София, БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София, Етропал АД-Етрополе и Проучване и добив на нефт и газ АД-София от базата на BG40 и добавя на тяхно място Алкомет АД-Шумен, ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София, Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София, М+С хидравлик АД-Казанлък и Булгартабак-холдинг АД-София. Промяната влиза в сила от 23.09.2009 г.