„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчете ръст на продажбите в „Санта Марина” през последното тримесечие

Две нови престижни награди съпътстват резултатите за полугодието на дружеството: „Най-добър морски проект за 2009” за „в. с. Санта Марина” и „Най-добра IR електронна страница” за корпоративната уеб-страница на фонда
София, 21 юли 2009 г.
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ постигна ръст на новите договори за продажба на апартаменти през второто спрямо първото тримесечие на 2009 г. От началото на годината фондът е сключил предварителни договори на обща стойност 13,8 млн. лв., като 10,6 млн. лв. от тях са от периода април – юни.
   „През последните четири месеца отчитаме прогресивно нарастване на продажбите като само през юни са сключени договори на стойност 5,7 млн. лв. Ръстът се дължи на успеха, който постигнахме на руския пазар, благодарение на стратегията за повишаване на продажбите в условия на криза, която приехме в края на миналата година и съответно на усилената работа за нейната реализация от страна на експертите по маркетинг и продажби. Благодарни сме, че и усилията ни за развитие на качествени проекти и за прилагане на добрите практики на корпоративно управление се оценяват от широката публика и инвестиционната общност”, коментира изпълнителният директор на дружеството Маню Моравенов.
   Дружеството приключи полугодието с 11,671 млн. лв. приходи от дейността и печалба в размер 1.414 млн. лв., както сочи финансовия му отчет към 30 юни 2009 г.
   „Въпреки положителните резултати, кризата оказва своето въздействие – спрямо същия период на 2008 г. приходите и печалбата бележат спад съответно с 35.6% и 66.8%. Все пак, това че през тази година продаваме и доста апартаменти в процес на строителство гарантира стабилност на приходите и постъпленията през следващите години. От неприключените към края на полугодието договори ще бъдат реализирани 6,6 млн. лв. приходи от продажби до края на 2009 г. и още 4,6 млн. лв. през следващите години”, допълни Моравенов.
   На 17 юли дружеството, чрез Директора си за връзки с инвеститорите Снежана Йотинска, получи наградата „Най-добра IR електронна страница”. Призът е присъден от петчленно жури представено от основните асоциации на пазара и БФБ – София, след допитване до водещи инвестиционни консултанти, анализатори, институционални инвеститори, портфолио мениджъри, брокери и други участници на капиталовия пазар.
   В края на юни „Санта Марина” спечели наградата „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран от компания Евро Дизайн ЕOOД и Корпорация БЕСT в рамките на Годината на България в Русия. Това е поредното признание за ваканционното селище след приза „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006” и отличието за интернет страницата му „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал Албена 2008.
***


   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (13,25% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН за първо тримесечие на 2009 г.).
   Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 66,8 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 270 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.


За повече информация:


Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 81 99 121
e-mail: s.yotinska@fpp.bg


"ААА Комюникейшънс"
София 1142
Ул. „Граф Игнатиев” 53А, ет. 3
Тел.: 987 00 06, 987 02 43
e-mail: office@aaa-comm.bg