Отчет към първо тримесечие на 2009 г.

   На 16.04.2009 год. в БФБ-София АД е постъпил отчет към първо тримесечие на 2009 год. от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /6F3/