„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ разпределя 7 млн. лв. за дивиденти

Дружеството продаде още 205 апартамента през 2008 г.
София, 6 февруари 2009 г.
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ ще разпредели минимум 6,989 млн. лв. като дивидент за акционерите си, което прави по 12,5 стотинки на акция. Дружеството публикува одитирания си годишен отчет за 2008 г., от който става ясно, че нетния финансов резултат достига 13.744 млн. лв., а печалбата за разпределение надхвърля 7,765 млн. лв.
   „Печалбата за разпределение е с 10% по-висока от прогнозираната през октомври стойност, което се дължи на по-големият от очакваното брой приключени сделки за продажба на апартаменти през последното тримесечие на годината”, обясни Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.
   Печалбата на фонда се формира от финализирането на 173 договора за продажба на апартаменти с обща стойност 35.361 млн. лв., което представлява 82% от общо 42 983 лв. приходи в отчета за 2008 г.
   Компанията сключи нови договори за продажба на общо 205 апартамента през 2008 г. От тях 191 са в „Санта Марина”, гр. Созопол и 14 – в „Св. Иван Рилски”, гр. Банско. Общата стойност на тези сделки е близо 44.5 млн. лв. и покрива 94% от прогнозите, които бяха анонсирани на годишното общо събрание през март 2008 г. Към края на изминалата година фондът има 62 нефинализирани договори за продажба на обща стойност 15.1 млн. лв., които се очаква да бъдат приключени през 2009 г.


***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя ( 12,6% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН за трето тримесечие на 2008 г.).
   Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 66,8 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 270 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.За повече информация:


Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
81 99 121
s.yotinska@fpp.bg"ААА Къмюникейшънс"


София 1142
Ул. „Граф Игнатиев” 53А, ет. 3
Тел.: 987 00 06, 987 02 43
office@aaa-comm.bg