Отчет към четвърто тримесечие на 2008 г.

На 28.01.2009 год. в БФБ-София АД е постъпил отчет към четвърто тримесечие на 2008 год. от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /6F3/