„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ закупи атрактивен парцел от 22 дка в Пловдив

София, 3 октомври 2008 г.


„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ сключи договор за покупка на урегулиран поземлен имот с площ 21 830 кв.м на 2 октомври 2008г. Стойността на сделката е 6 000 000 евро без ДДС.
 Парцелът се намира в най-атрактивната част на ЖК Тракия, гр. Пловдив и върху него може да бъдат изградени сгради с разгъната застроена площ, която ще надхвърли 100 000 кв.м. Предстои да се възложи изготвянето на идеен проект.
 „Парцелът позволява както изграждането на голям търговски и офис комплекс, така и е изключително подходящ за жилищно строителство, включващо търговски и развлекателен център, обясни изпълнителният директор на дружеството Маню Моравенов.


***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (12.3% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН към края на юни 2008 г.). Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл”  АД с 67% дял в капитала. Останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 16 договорни фонда, 4 инвестиционни дружества) и над 260 юридически и физически лица лица, дребни инвеститори.


За повече информация:


Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
81 99 121
s.yotinska@fpp.bg"ААА Комюникейшънс"


София 1142
Ул. „Граф Игнатиев” 53А, ет. 3
Тел.: 987 00 06, 987 02 43
e-mai: office@aaa-comm.bg