ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договори за банкови кредити

На 08.09.2008 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ сключи договори за банков кредит, както следва:


1. Договор за инвестиционен кредит в размер до 3 000 000 (три милиона) евро и срок за  издължаване на кредита до съответното число на 36 (тридесет и шестия) месец от датата на първото отпускане на средства по кредита, не но по-късно от 30.08.2011 г. 
2. Договор за инвестиционен кредит в размер до 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) евро и краен срок за изплащане на всички задължения по кредита е съответното число на 18 (осемнадесетия) месец от датата на първото отпускане на средствата по кредита, но не по-късно от 30.04.2010 г.