ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договори за банкови кредити

На 31.03.2008 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ сключи следните договори за банкови кредити:


1. Договор за инвестиционен кредит в размер до 3 750 000 (три милиона седемстотин и петдесет хиляди) евро и срок за  издължаване на кредита до 30.03.2010 г.


2. Договор за револвиращ кредит в размер до 1 140 000 (един милион сто и четиридесет хиляди) евро и краен срок за ползване на средствата по кредита 30.03.2009 г.


3. Договор за инвестиционен кредит в размер до 1 350 000 (един милион триста и петдесет хиляди) евро и срок за  издължаване на кредита до 30.06.2008 г.


Средствата по кредитите ще бъдат използвани за финансиране покупката на четири съседни поземлени имота, находящи се в гр. София Студентски град.